Как се използват инструментите за глас/камера?

Как да използвате Voice/Camera в Android

Можете да въведете думата в полето за търсене, за да проверите определението, но има още два начина, които ще ви помогнат по време на обучението.

В горната част на екрана се намира полето за търсене, съдържащо писмените,гласовите и камера опции за търсене.

Инструментът за гласово търсене ви позволява да търсите, като диктувате думата на устройството си, което е чудесно, ако не сте сигурни в точното изписване на думата.

Инструментът за търсене чрез камерата ще ви позволи да търсите показани или написани думи.
Просто подравнете текста в маркираното поле и всички намерени думи ще се покажат като списък отдолу.

За да потърсите дума от списъка, просто я докоснете. Избирането на речниковата статия ще разкрие нейното определение, заедно с пример за употреба и произход, когато е приложимо.

Как да използвате глас/камера в iOS

Можете да въведете думата в полето за търсене, за да проверите определението, но има още два начина, които да ви помогнат по време на обучението.

В горната част на екрана се намира полето за търсене, съдържащо опциите за писмено,гласово и камера търсене.

Инструментът за гласово търсене ви позволява да търсите, като диктувате думата на устройството си, което е чудесно, ако не сте сигурни в точното изписване на думата. Докоснете микрофона и започнете да говорите, след като се появи синьото кръгче.

Инструментът за търсене чрез камерата ще ви позволи да търсите показани или написани думи.
Просто докоснете иконата "Камера" и ще се появи функцията на камерата. Докоснете синия кръг в долната част на екрана и думите пред вас ще бъдат изброени.

За да потърсите дума от списъка, просто я докоснете. Избирането на речниковата статия ще разкрие нейното определение, заедно с пример за употреба и произход, когато е приложимо.