Как да задам по подразбиране Tap to Translate Dictionary?

Функцията Tap to Translate е много полезна за търсене на думи, докато учите, работите или просто използвате други приложения за Android, но в случаите, когато имате инсталирани повече от един речник на MobiSystems, трябва да зададете кой от тях ще бъде по подразбиране за функцията. Това се прави по следния начин:

1. Отворете плъзгащото се навигационно меню от лявата страна на речника.
2. Превъртете надолу и докоснете Settings (Настройки).
3. Отворете опцията Tap to Translate (Докоснете, за да преведете).
4. Отворете Choose Dictionary (Изберете речник) и изберете този, който желаете функцията да използва, от списъка с инсталираните речници на MobiSystems на вашия телефон.

Забележка: От Anroid 10 функцията ще бъде премахната в съответствие с политиките на Google.