Даване на разрешение

За да използвате функции като офлайн режим и търсене в камерата, ще трябва да им разрешите достъп до паметта и камерата на устройството си.

Обикновено всеки път се появява банер, който ви пита, но в случай че първоначално сте отказали това разрешение, можете да го възстановите, като следвате няколко лесни стъпки.

Отидете в Настройки на устройството, превъртете надолу и докоснете "Приложения". След това докоснете избраното приложение, превъртете надолу и докоснете "Persmissions" (Разрешения).
В зависимост от това за коя функция, искате да разрешите разрешение, можете да изберете "Camera" (Камера) и "Storage" (Съхранение). Накрая изберете "Allow" (Разрешаване).