Кои продукти са с абонаментен план и кои с доживотен лиценз

Абонаментен план:

 • Оксфордски речник на английския език


Доживотен лиценз:

 • Оксфордски речник на италианския език
 • Оксфордски немски речник
 • Оксфордски руски речник
 • Оксфордски испански речник
 • Оксфордски американски речник
 • Оксфордски речник на английския език и кратък тезаурус
 • Оксфордски американски речник и тезаурус
 • Оксфордски португалски речник
 • Оксфордски речник на урду
 • Оксфордски френски речник на Hachette
 • Оксфордски китайски речник