Оксфордският речник на английския език съдържа британско или американско произношение на английски език?

Оксфордският речник на английския език предлага аудиопроизношение на британски английски. Ако предпочитате американско произношение, можете да си вземете New Oxford American Dictionary тук