Кой печатен речник съответства на Оксфордския речник на английския език

Речниковото съдържание на Oxford Dictionary of English е фокусирано върху съвременния английски език и включва съвременни значения и употреби на думите.

Потребителите често бъркат нашия речник с Oxford English Dictionary, който е исторически речник и обхваща всички основни думи и значения в английския език за повече от 1000 години.