Думата на деня не е сложна или интересна

Думата на деня се генерира на случаен принцип от цялата база данни с речници, с изключение на Оксфордския речник на английския език. Моля, извинете ни, ако всеки ден тя не е съвсем интригуваща.

Съдържанието на речника е лицензирано за нас от Oxford University Press и ние обсъждаме този въпрос с тях. В момента работим върху начин да предоставяме на нашите потребители всеки ден по едно по-"сложно" значение/запис.