Аудиопроизношението ми не работи

Преди да следвате тези стъпки, проверете дали високоговорителят ви работи: В Настройки > Звуци (или Настройки > Звуци и хаптики) плъзнете плъзгача за звънене и сигнали нагоре или надолу няколко пъти.

  • 1. Ако устройството ви има превключвател Ring/Silent, преместете превключвателя напред - към дисплея на устройството, така че оранжевата част на бутона да не се вижда.
    Отворете Settings > Do Not Disturb и проверете дали бутонът Do Not Disturb е изключен.
    Ако използвате iPad, можете също да плъзнете пръст надолу от горния десен ъгъл, за да видите Control Center и да се уверите, че бутонът Mute/Bell и бутонът Do Not Disturb не са активирани.
  • 2. Отворете приложение, в което има музика или звукови ефекти, след което регулирайте силата на звука с бутоните за сила на звука или с плъзгача в Control Center.
  • 3. Изключете Bluetooth. За да се уверите, че устройството ви не изпраща звук към Bluetooth аксесоар, отидете в Настройки > Bluetooth и изключете Bluetooth.
  • 4. Уверете се, че използвате пълната версия на приложението. Може да се наложи да отидете в Настройки -> Възстановяване на покупките, за да потвърдите Apple ID, използвано за закупуване на приложението.

Можете да разгледате кратък урок тук: