Как да съобщавате за срив при влизане в системата

Понякога сривовете и грешките в приложенията са неизбежни, а отстраняването им отнема време. Като ги съобщавате, ни помагате да решим проблема по-бързо.

Какво да направя, ако дадено приложение се срине по време на влизане?

1. Докоснете приложението Settings (Настройки) на вашето iOS устройство.
2. Докоснете Privacy (Поверителност).

3. Превъртете надолу и докоснете Analytics & Improvements (Анализи и подобрения).

4. Докоснете Analytics Data (Данни за анализи).


5. Ще намерите хронологичен списък на всички сривове на приложения, като започнете от най-новите.


6. докоснете приложението с вход за срив, за който трябва да съобщите.
Името на дневника е изброено по Name of app_year_date_hour.


7. докоснете иконата Share (Споделяне).

8. изберете предпочитания от вас доставчик на електронна поща и изпратете входа за срив на dictionaries-ios@mobisystems.com