Защо не мога да активирам моя Premium лиценз на операционна система, по-стара от Android 6.0?

Google пуска нови версии на Android с годишен цикъл. В този процес разработчиците пишат по-полезни API, методи и класове, които са по-мощни от съществуващите. Така че разработчиците на приложения трябва да използват новонаписаните API и да премахнат старите методи.

Android 5 и по-ниските версии вече официално не се поддържат от Google и това засяга и нашите речници. Така че начинът за заобикаляне на този проблем е да се актуализира до Android 6 или по-висока версия.