Има ли звуково произношение в двуезичните речници

Да, за някои двуезични речници на Оксфорд имаме само английско аудиопроизношение. Ето един списък:

  • Немски
  • Френски
  • Руски
  • Испански
  • Италиански
  • Португалски
  • Български