Дадена дума липсва в речника или има неправилно описание

Съдържанието на нашите речници е създадено с помощта на водещите световни доставчици на речници.

Силно вярваме, че всички наши партньори много внимателно са обмислили какво да включат в своите речници, независимо дали става въпрос за Oxford, Collins, Houghton Mifflin Harcourt, Elsevier и др. Ако забележите некоректно описание, можете да ни пишете на адрес