Търсенето на думи е бавно

  • Нашите безплатни речници осигуряват онлайн достъп до съдържанието на речника Premium. Скоростта, с която се показват резултатите от търсенето, зависи от качеството (сила, скорост, закъснение) на мрежовата връзка и спецификациите на мобилното устройство.
  • Надграждането на вашия безплатен лиценз до Premium значително ускорява търсенето на думи чрез изтегляне на базата данни на устройството и отключва много полезни функции, като например "произношение".