Всеки ден ми се иска да изтегля базата данни офлайн

Известен проблем при потребители с някакъв вид приложение за почистване/оптимизиране на устройството е, че то е настроено да премахва автоматично "големи/големи" файлове.

Базата данни на речника е един голям файл, който осигурява офлайн достъп, така че тези приложения за "оптимизиране" се насочват директно към него всеки ден. Простият лек е да промените настройката на приложението за почистване.

Приложенията за почистване обикновено имат достъп и до премахване на Data и Cache. Може да се наложи да деактивирате функцията за изчистване на данни, ако това се извършва автоматично, което ще изтрие и офлайн базата данни на речника.

"Device care/Storage booster" &"Files by Google"( приложение за пример) на Samsung , както и "Phone Master" са широко известни като причинители на това.

Друга възможна причина може да е почистването/оптимизацията на телефона по подразбиране и приложенията за почистване на трети страни, които може да са инсталирани.

Ако имате устройство на Samsung, би трябвало да имате вградена функция за автоматично оптимизиране.

Моля, следвайте тези стъпки, за да изключите тази функция:
1. Отидете в Настройки на устройството > Биометрични данни и сигурност
2. Превъртете надолу до долната част на екрана и докоснете "Грижа за устройството"
3. Докоснете "Storage" (Съхранение) и след това докоснете "Storage booster" (Усилване на съхранението)
4. Изключете функцията "Audo delete unnecessary data" (Изтриване на ненужни данни).

Отказ от отговорност: Някои устройства на Samsung, имат "Грижа за устройството" като отделна функция. От "Настройки на устройството" отидете на "Батерия и грижа за устройството" и докоснете трите точки в горния десен ъгъл на екрана. Докоснете "Automation" (Автоматизация) и изключете превключвателя "Auto optimise daily" (Автоматична ежедневна оптимизация).

Ако използвате устройство Google Pixel, моля, следвайте тези инструкции:

  1. Отидете в "Настройки на устройството".
  2. Докоснете "Съхранение"
  3. Изключете функцията "Интелигентно съхранение"

Също така, ако сте изтеглили приложението "Files by Google" или друго подобно приложение за почистване, то най-вероятно също се насочва и изтрива офлайн базата данни всеки ден. Можете да проверите настройките на приложението и съответно да ги изключите.