Как мога да направя резервно копие на любимите си

В момента нашите речници не предоставят функция за архивиране. Вашите данни се съхраняват само в устройството. При прехвърляне на лиценза на друго устройство любимите ви думи, последните думи и папките няма да бъдат прехвърлени.
Можете ръчно да прехвърлите любимите думи от първото си устройство на следващото.

Нашият екип обсъжда начин, по който да можете да архивирате любимите си.