Преместване на файл или папка в MobiDrive

Преместване на файл или папка Android

Можете да преместите елемент от всеки раздел в приложението: Моите файлове, Последни файлове, Споделено, Колекции или резултати от търсенето. Можете да преместите един или няколко елемента с едно движение.

  1. Отворете MobiDrive.

  2. Докоснете продължително, за да изберете елемента, който искате да преместите. Можете да изберете няколко файла.
    За да изберете всички елементи, докоснете Select All (Избери всичко) отгоре.
    Като алтернатива, до елемента, който искате да преместите, докоснете Контекстното меню.

  3. Докоснете Преместване.

  4. Изберете папката на местоназначението, след което докоснете Преместване тук.
    За да преместите в нова папка, докоснете Нова папка.

Преместване на файл или папка iOS

Можете да преместите елемент от всеки раздел в приложението:

1. Отворете MobiDrive.

2. Докоснете и задръжте елемента, който искате да преместите.

3. Изберете Move.
4. Изберете дестинацията, към която искате да преместите избрания елемент.

5. докоснете Move.


Можете да преместите няколко или всички елементи.

1. докоснете More.

2. докоснете Select.

3. изберете Select all или изберете елементите, които искате да преместите.

4. докоснете иконата Move.


5. изберете дестинацията, до която искате да преместите избраните елементи.
6. Докоснете Move (Преместване).


Алтернативен начин за преместване на елемент:

1. Докоснете контекстуалното меню на елемента .


2. Докоснете Move (Преместване).

3. Изберете папката на местоназначението, докоснете Move (Преместване).


*За да преместите елемент в нова папка:

1. Докоснете иконата New folder (Нова папка).


2. Въведете име на папката.

3. Докоснете Create (Създаване).
4. Въведете новосъздадената папка.

5. Докоснете Move (Преместване).