Архивиране на снимки и видеоклипове в MobiDrive

Архивиране на снимки и видеоклипове за Android

Можете да подсигурите своите файлове със снимки и видеоклипове в MobiDrive чрез автоматично архивиране.

1. Отворете MobiDrive на Вашето устройство.

2. Щракнете върху иконата на контекстуалното меню.

3. Щракнете върху Настройки.
4. Щракнете върху Настройки за архивиране.
5. Активирайте опцията Архивиране и изберете какъв тип медийни файлове искате да архивирате.
6. Можете да изберете кои папки на устройството да се архивират от папките на устройството.7. MobiDrive автоматично ще открие и архивира Вашите фото- и видеофайлове от Вашето устройство. Ще можете да преглеждате файловете от резервното копие в Колекции.

Архивиране на снимки и видеоклипове iOS

Активирайте автоматичното архивиране, ако искате всички снимки и видеоклипове от устройството ви да се съхраняват автоматично и да са защитени в облачното хранилище MobiDrive.


1. Отворете MobiDrive на вашето iOS устройство и докоснете Account (Акаунт).
2. Докоснете Backups (Архивиране).

3. Активирайте кой тип файлове искате да се архивират автоматично в MobiDrive.

*Алтернативно

1. Докато сте в My Files (Моите файлове), докоснете Backups (Архивиране).
2. Активирайте/деактивирайте Backup (Архивиране).
Тук можете също така да прегледате паметта на всяко устройство, което сте свързали с вашия MobiDrive акаунт.