Създаване на папка в MobiDrive

Създаване на папка Android

  1. Отворете MobiDrive.

  2. В долния десен ъгъл докоснете бутона Create (Създаване)Add question.

  3. Докоснете New Folder (Нова папка).

  4. Дайте име на папката.

  5. Докоснете Създаване.

Създаване на папка iOS

1. Отворете MobiDrive.


2. Докоснете New.
3. Изберете New Folder.
4. Дайте име на папката.


5. Докоснете Create.