Ниво на сигурност на MobiDrive

Защо MobiDrive е надежден

MobiDrive е постоянно развиващ се и сигурен облак, който може да ви помогне безпроблемно да съхранявате и управлявате всички ваши документи, изображения и видеоклипове. Той използва TLS/SSL криптиране за всички транзити на данни и е изграден с инфраструктура, която защитава и архивира работата ви и осигурява бърз и целенасочен достъп до нея.

И тъй като защитата на данните е постоянна и най-висока цел, вашият облак MobiDrive ви предлага първокласно ниво на сигурност на услугата, съвместимо с личното и организационното съхранение - сигурно пространство за информация, самоличности и приложения.

Какво още има в него

- Надеждност - MobiDrive използва водещи в бранша доставчици на облачни услуги, за да съхранява файловете на потребителите. Той предоставя услуги като споделяне, версии на файлове, офлайн файлове и др. Въз основа на SLA на тези доставчици MobiDrive гарантира 99,95% месечно време за работа и 99,999999999% годишна издръжливост.

- Изцяло съобразена с GDPR, MobiDrive събира минималното количество лични данни, необходими за нейните услуги. Потребителите имат право на достъп и получаване на копие от своите лични данни, съхранявани от MobiDrive. Потребителите могат също така да коригират всяка информация, която смятат за неточна, и да поискат изтриване на всички данни, включително файловете, съхранявани в MobiDrive.

- Сигурност - всички файлове на потребителите са напълно защитени и до тях не може да се получи достъп без подходящо удостоверяване. MobiDrive предлага различни методи за удостоверяване като Google, Facebook и Apple, включително персонализирано удостоверяване с имейл и парола. Потребителите са отговорни за запазването на своята самоличност в безопасност и сигурност. Имайте предвид, че MobiDrive не носи отговорност за изтичане на данни или загуби, дължащи се на външна кражба на самоличност (например използване на компрометиран Facebook акаунт или разкрити имейл и парола).

Нивото на сигурност се поддържа допълнително от протокола HTTPS за прехвърляне на данни - той гарантира, че потребителите не могат да бъдат прихванати по време на прехвърлянето на данни. MobiDrive предоставя и функции, които са специално разработени за повишаване на сигурността. Например функцията File Versions (Версии на файловете) е защита срещу ransomware, тъй като позволява възстановяване на последната налична версия преди атаката.

MobiDrive е защита на вашата работа и информация и чрез:

- Криптиране по време на прехвърлянето

- Съответствие с изискванията на облака

- Наличност на SLA (наличност на споразумението за ниво на обслужване)

- Защита на личните данни от край до край

- Съответствие с PIPEDA

- Шестслойна сигурност като по-високо ниво на защита