Добавяне на нов имейл адрес към профила ви в MobiDrive

Добавяне на нов имейл адрес в профила ви Windows

Въведете акаунта си тук.


1. Щракнете върху Edit Account (Редактиране на акаунта).2. На страницата Account Settings (Настройки на акаунта) щракнете върху Add Email (Добавяне на имейл адрес).3. Въведете новия си имейл адрес и щракнете върху Save to confirm ( Запази, за да потвърдите).*След това ще получите имейл за потвърждение. Следвайте връзката в него, за да потвърдите новодобавения имейл адрес.
След това ще можете да влезете в акаунта си и с втория имейл.

Добавяне на нов имейл адрес към профила ви Android

1. Отворете MobiDrive. Докоснете менюто.
2. Докоснете вашия акаунт.
3. Докоснете Add email address (Добавяне на имейл адрес).
4. Въведете допълнителния си имейл адрес и потвърдете с Continue (Продължи).
Сега можете да използвате MobiDrive с двата имейла.

Добавяне на нов имейл адрес към вашия акаунт iOS

Можете да добавите нов имейл адрес към съществуващия си акаунт, без да запазвате настройките си за съхранение в облака и акаунта. Имайте предвид, че няма да можете да добавите съществуващ акаунт като псевдоним. В случай че сте създали акаунт с новия имейл адрес, заобиколното решение е да изтриете този акаунт.


1. Отворете MobiDrive и докоснете Меню.2. Докоснете Вашия акаунт.


3. Докоснете Още настройки.


4. В получената уебстраница докоснете Редактиране на акаунт.


5. Докоснете Добавяне на имейл.6. Въведете новия си имейл адрес и потвърдете със Запазване.
Сега можете да използвате MobiDrive с всеки от двата имейла.