Файлов анализатор във File Commander

Файловият анализатор е определена функция на приложението File Commander. С нея можете да проверявате и управлявате различни видове файлове и папки, събрани в паметта на вашето устройство (включително SD карта).

Файловете са разделени по тип, категории и местоположение, като освен това можете да видите какво количество място за съхранение заемат. Можете да инспектирате всяка директория и да управлявате файлове.

File Analyzer for your device storage

1. Отворете програмата File Commander.

2. Докоснете иконата File Analyzer (Анализатор на файлове). (Вътрешно хранилище или SD карта, ако е поставена)3. Докоснете категорията, която искате да инспектирате.
4. За да разгледате даден файл, докоснете го. За да управлявате даден файл, докоснете менюто му и изберете действие.

Инспектирайте най-големите си файлове
1. Отворете File Commander.

2. Докоснете иконата File Analyzer (Анализатор на файлове) .
3. Докоснете Largest Files (Най-големи файлове).
4. За да разгледате даден файл, докоснете го. За да управлявате даден файл, докоснете менюто му и изберете една от опциите.

Достъп до мултимедиен файл Camera
1. Отворете File Commander.

2. Докоснете иконата File Analyzer.
3. Докоснете Camera Media.

4. За да разгледате дадено изображение, докоснете го. За да управлявате даден файл, докоснете менюто му и изберете от опциите.