Интеграция на OfficeSuite във File Commander

File Commander и OfficeSuite се интегрират, за да осигурят цялостно редактиране на документи и управление на файлове в Android.

Двете програми споделят MobiDrive - нашата услуга за съхранение в облака, чиято цел е да разшири възможностите ви за съхранение на файлове отвъд границите на вашето устройство.

Използвайте File Commander, за да управлявате файловете, които разглеждате и редактирате в OfficeSuite. Когато докоснете, за да отворите даден файл, File Commander предава файла на OfficeSuite.

Включване или изключване

  1. В чекмеджето за навигация докоснете Настройки.

  2. Включете или изключете Отваряне на документи в OfficeSuite.