Преглед на изображения и мултимедиен плейър във File Commander

File Commander е снабден с вградени програма за преглед на изображения, видео и аудио плейър. Докато аудио плейърът е запазен за потребителите на Premium и Premium+, браузърът за изображения и видео плейърът са налични във File Commander Free.

Управление на аудио плейъра

  • Разбъркване
  • Повтаряне на единичен аудиофайл

Контроли на видео плейъра

  • Пропускане на 10 секунди напред
  • Пропускане на 10 секунди назадВключване или изключване

  1. В чекмеджето за навигация докоснете Настройки.

  2. Включване или изключване
  • Отваряне на изображения във File Commander и, или
  • Възпроизвеждане на мултимедийни файлове във File Commander