Промяна на темата в File Commander

Превключването на темите на FileCommander е чудесен начин да поддържате свеж и нов вид. Темата по подразбиране е Light (Светла), но можете лесно да преминете към красивата Dark (Тъмна) тема по един от двата начина по-долу:

1. В Начален екран докоснете иконата Customize (Персонализиране) в горния десен ъгъл или
в чекмеджето за навигация, докоснете Settings (Настройки), след което докоснете Theme (Тема).

2. Изберете опция

  • Светла
  • Тъмна
  • Задаване от Battery Saver