Скрити файлове и папки във File Commander

File Commander Premium и File Commander Premium+ ви позволяват да показвате скрити файлове и папки. Това са файловете и папките, създадени от всички процеси и приложения, инсталирани на вашето устройство, както и файловете и папките, които сами сте избрали да скриете.

  1. В чекмеджето за навигация докоснете Настройки.

  2. Включете или изключете опцията Показване на скрити файлове и папки.Скриване на файл или папка

  1. Превключете на Показване на скрити файлове и папки.

  2. Намерете файла или папката, които искате да скриете.

  3. Преименувайте я, така че да започва с точка (точка).

  1. Изключете функцията Показване на скрити файлове и папки.