Конвертиране на файлове в File Commander

Можете бързо да конвертирате файлове в стотици формати.
Конвертирането на файлове е включено във File Commander Premium+ и се предлага като добавка във File Commander Premium.

1. Отворете приложението. Докоснете плочката Конвертиране на файл в менюто Начало. Ако не намерите плочката, докоснете първо бутона Customize (Персонализиране) в горната част.

2. Отворете папката, съдържаща файла, който искате да конвертирате. Докоснете , за да изберете файла.

3. Изберете формат на изходния файл.

Алтернативно,
1. Изберете файла, който искате да конвертирате.

2. Докоснете менюто в горния десен ъгъл. Изберете Convert (Конвертиране).

Имайте предвид, че не можете да конвертирате файла във формат, който не е посочен на екрана.
Конвертиране на файлове през мобилна мрежа
Можете да включите или изключите функцията Convert Files over mobile network (Конвертиране на файлове през мобилна мрежа) в Настройки на приложението.

  1. В чекмеджето за навигация докоснете Настройки.

  2. Изключете или включете Конвертиране на файлове през мобилна мрежа.