Хранилище във File Commander

Скривалището позволява ново ниво на сигурност на вашите файлове. Vault (Хранилище) е защитена област във File Commander, до която имате достъп само със силен метод за удостоверяване, като например пръстов отпечатък, парола или ПИН код.

Настройка на Vault (Хранилище)

  1. За да започнете, докоснете плочката Vault (Хранилище) в Home (Начало).
    Ако плочката липсва, първо докоснете бутона Customize (Персонализиране) в горния десен ъгъл.
  2. Изберете своя метод за удостоверяване.
  3. Докоснете иконата +, за да изберете файловете или папките, които искате да преместите в Vault, или създайте Нова папка.

Алтернативен вариант,

  1. Намерете файл или папка, които искате да преместите в трезора.
  2. Докоснете контекстното меню и докоснете Преместване в трезора.

Изтриване на хранилище

  1. В трезора докоснете менюто в горния десен ъгъл.
  2. докоснете Изтриване на хранилището.

Screenshot_20230725_151754_File Commander.jpg

Обърнете внимание, че действието не може да бъде върнато обратно.


Възстановяване на Vault
Вашият ПИН код или парола за Vault не могат да бъдат възстановени. Всички файлове или папки във Vault ще бъдат изтрити. Действието не може да бъде върнато обратно. За да нулирате Vault:

1. Отворете Vault от Home (Начало).
2. Докоснете "I don't remember my password" (Не помня паролата си).

Vault на SD карта
Настройката на Vault ви позволява да изберете SD карта или вътрешна памет.

Screenshot_20230725_152122_File Commander.jpg

След като Vault е настроен, той не може да бъде преместен от едно място на друго. Въпреки това, ако желаете да промените местоположението, можете първо да разблокирате файловете и папките си и след това да настроите Vault отново на желаното място.

Моля, имайте предвид, че файловете, изтрити от трезора, не могат да бъдат възстановени; те са трайно и необратимо изтрити.