Задаване или промяна на метода на плащане в File Commander

Искате да зададете или промените метода си на плащане в Google Play или Amazon Appstore. Можете да добавите, премахнете или редактирате метода на плащане за абонамента си чрез съответния акаунт.

Google Play store

Добавяне на метод за плащане:
 1. На своя телефон или таблет с Android отворете приложението Google Play Store.
 2. Докоснете Меню, докоснете Методи за плащане.
 3. Под "Добавяне на метод на плащане" изберете метода на плащане, който искате да добавите.
 4. Следвайте инструкциите и новият метод на плащане ще бъде добавен към профила ви в Google.


Добавяне на метод за плащане на резервно копие за абонамента ви за File Commander:

 1. На вашия телефон или таблет с Android отворете приложението Google Play Store.
 2. Докоснете Меню, след което Абонаменти.
 3. До абонамента докоснете Manage (Управление).
 4. Докоснете Backup payment method.
 5. Под "Други опции" изберете метод на плащане, който да добавите, и следвайте инструкциите.

За допълнителни въпроси и отстраняване на често срещани проблеми с плащането, проверете Google Play Help или се свържете с Google.

Amazon Appstore

 1. Отидете в профила си в Amazon
 2. Изберете Payment options (Опции за плащане) и направете едно от следните действия:
 • За да добавите метод на плащане, изберете съответната връзка под метода на плащане, който искате да добавите.
 • За да редактирате или премахнете метод на плащане, изберете падащата стрелка до съответния метод на плащане и изберете Edit or Remove (Редактиране или премахване).

За допълнителни въпроси проверете в Помощ за Amazon Appstore.