SD карта във File Commander

С помощта на File Commander можете да премествате и поставяте файлове и папки от и в SD картата си на устройства с Android 7 или по-нови версии. За да поставите или преименувате файл или папка, ще бъдете помолени да предоставите на приложението разрешения за "запис".

  1. В прозореца за подсказване докоснете OK.

  2. Докоснете контекстното меню в горния десен ъгъл и докоснете Покажи SD картата.

  3. В чекмеджето за навигация изберете "SD карта" на най-високо ниво, а не подпапка.

  4. Докоснете Предоставяне на разрешения за запис или докоснете Разрешаване.

Отделете малко време, за да гледате този запис на екрана