Прехвърляне на файлове от компютър в File Commander

Можете да прехвърляте изображения, видеоклипове и други файлове между компютъра или лаптопа и мобилните си устройства чрез Wi-Fi мрежата. Имайте предвид, че компютърът и мобилното ви устройство трябва да са в една и съща Wi-Fi мрежа, за да работи функцията PC File Transfer.

1. Докоснете плочката Прехвърляне на файлове от компютърав Начална страница. Ако не намерите плочката, докоснете първо бутона Customize (Персонализиране) в горния десен ъгъл.
2. Включете функцията PC File Transfer (Прехвърляне на файлове от PC ).
3. Въведете генерирания адрес в уеб браузъра на компютъра, за да осъществите достъп до устройството.

Screenshot 2023-07-25 152804.jpg

Моля, обърнете внимание, че външните устройства (USB) не се появяват при прехвърляне на файлове на PC, дори и да са в списъка на мобилното ви устройство или таблет.