Премахване на акаунт в облака на трета страна от File Commander

Премахване на акаунт в облака на трета страна от приложението,

  1. Отворете File Commander.

  2. В чекмеджето за навигация докоснете с пръсти акаунта в облака, който искате да премахнете.

  3. Потвърдете.