Премахване на свързаните устройства от лиценза във File Commander

1. Докоснете Меню.
2. Докоснете Вашия акаунт/Управление наакаунта.3. Докоснете Още настройки.4. В раздел Абонаменти и покупки докоснете лиценза, който искате да управлявате.5. Докоснете Премахване до устройството, което искате да премахнете.