Промяна на паролата в File Commander

1. Докоснете Меню.
2. Докоснете Вашия акаунт/Управление наакаунта.3. Докоснете Промяна на паролата.
4. Въведете данните си.
5. Докоснете върху Промяна на паролата.