Добавяне на облак от трета страна във File Commander

1. Докоснете Меню.2. Докоснете Add Cloud (Добавяне на облак).3. Докоснете доставчика, в който имате акаунт.4. Въведете идентификационните данни, които използвате с доставчика от трета страна, и потвърдете.

5. Новодобавеният ви акаунт в облака ще се появи в чекмеджето за навигация и Home (Начало).

* Можете да добавите повече от един акаунт за всеки доставчик.

* Не се поддържат бизнес и корпоративни облачни услуги и акаунти с двустепенна проверка.

* Не можем да гарантираме работата на другите доставчици, изброени на екрана "Добавяне на облак".

* Google Drive не се поддържа във File Commander за Amazon AppStore.