Добавяне на нов имейл адрес към акаунта ви във File Commander

Можете лесно да добавите нов имейл адрес към съществуващ акаунт и да запазите настройките си за съхранение в облака и акаунта.

*Забележете, че няма да можете да добавите съществуващ акаунт като псевдоним. В случай че сте създали акаунт с новия имейл, обходният вариант е да изтриете този акаунт.

1. Докоснете Menu (Меню).
2. Докоснете your account/Manageaccount(Вашият акаунт/Управление наакаунт).3. Докоснете Add email address (Добавяне на имейл адрес).4. Въведете новия си имейл и докоснете Continue (Продължи).5. Проверете новия имейл.Сега можете да използвате File Commander с всеки от двата имейла.